učiteľka predprimárneho vzdelávania

Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina

Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

učiteľka predprimárneho vzdelávania

Predpokladaný termín nástupu 8.1.2019

Kvalifikačné požiadavky:

V zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov

Ďalšie požiadavky:

  • prax v materskej škole vítaná
  • flexibilita, kreativita
  • komunikatívnosť, zodpovednosť
  • príjemné vystupovanie
  • bezúhonnosť
  • znalosť práce s PC/ Word, Excel, Internet/

 

Stručná charakteristika:

Výchovno vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ pre predprimárne vzdelávanie/učiteľ materskej školy/

Žiadosť prosím doručiť písomnou alebo elektronickou formou  na adresu:  Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17 , 01014   Žilina

alebo na e-mail: helamaterskas@gmail.com

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  v znení neskorších predpisov


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania