Úspech v celoslovenskej súťaži

Začiatkom decembra 2018 sa uskutočnilo v hoteli Slovan v Žiline vyhodnotenie celoslovenskej výtvarnej súťaže „Láskavosť má zmysel.“ Súťaž sa konala pod záštitou organizácie LIONS CLUB-u, ktorá podporuje detské a mládežnícke talenty. Žiak našej školy ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline-Závodí, Martin Zboran zo VII.B, sa umiestnil na 3. mieste. Na túto výtvarnú súťaž ho pripravovala Mgr. Nadežda Kelíšková zo ZUŠ, ktorej sa chceme zároveň poďakovať.


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania