UČITEĽKA PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozícia : UČITEĽKA PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE – dlhodobý zástup PN
Úväzok : 1,0
Predpokladaný termín nástupu :  IHNEĎ

Základné požiadavky :

kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy,

zdravotná spôsobilosť,

bezúhonnosť,

osobnostné predpoklady.

Ďalšie informácie na : msakmeta@stonline.sk, 041/56 22 432, 0903 203 207

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu : msakmeta@stonline.sk, písomnou formou na adresu: Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina alebo osobne riaditeľke školy.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania