Čitateľský maratón Daniela Tupého v ZŠ s MŠ Gaštanová 56

Dňa 27.3. 2019 sa v Základnej škole s materskou školou Gaštanová 56 v Žiline uskutoční 15. ročník Čitateľského maratónu Daniela Tupého, nášho rodáka, ktorý zahynul v mladom veku násilnou smrťou. I takouto formou škola vyjadruje svoj odpor proti násiliu a pripája sa k myšlienke tolerancie a porozumenia medzi ľuďmi. Pozvanie na Čitateľský maratón Daniela Tupého prijali aj jeho rodičia, ktorí sa každoročne zúčastňujú na jeho otvorení.  V čase od 8,00 hod. do 14,00 hod. sa budú žiaci, rodičia i pozvaní hostia nepretržite striedať v čítaní kníh, uskutočnia sa tiež besedy s mnohými spisovateľmi, výtvarné workshopy a iné zaujímavé sprievodné aktivity.

Vedenie ZŠ s MŠ Gaštanová 56, Žilina


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania