Deň otvorených dverí v ZŠ s MŠ Gaštanová 56, Žilina

Dňa 19. 3. 2019 sa bude v Základnej škole s materskou školou Gaštanová 56 v Žiline konať Deň otvorených dverí v čase od 9,00 hod. do 16,30 hod. V tomto čase si rodičia a budúci prváčikovia môžu pozrieť inovatívne formy výučby vo všetkých triedach od 1. do 9. ročníka, vyučovanie anglického jazyka formou Jolly Phonics v triede 2. A od 10,00  hod. do 10,45 hod. a v 1.A a 1. B triede od 11,00 hod.  do 11,45 hod. V popoludňajších hodinách od 14,00 hod do 16,30 hod. predstavia svoju činnosť jednotlivé krúžky a školský klub detí. Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Vedenie ZŠ s MŠ Gaštanová 56, Žilina


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania