pomocná kuchárka v školskej jedálni

Materská škola Nám. Janka Borodáča 6 010 08 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom:

Pracovná pozícia: pomocná kuchárka v školskej jedálni

Pracovný čas: od 7:00 do 15:00


Zručnosti, schopnosti 
Ďalšie požiadavky:

– stredoškolské odborné vzdelanie

– hygienické minimum /odborná spôsobilosť/
– prax v školskom stravovaní je výhodou
– zdravotná spôsobilosť /zdravotný preukaz/

– flexibilita

Uzávierka žiadosti je do 02.04.2019. Predpokladaný termín nástupu :01.05.2019

Žiadosť o prijatie do zamestnania, profesijný životopis a súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov posielajte  elektronicky na adresu: msborodaca6@mail.t-com.sk


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania