Školský psychológ – zástup dlhodobej PN

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu:

Školský psychológ – zástup dlhodobej PN

Predpokladaný termín nástupu : 1.apríl 2019

Základné požiadavky:

– vysokoškolské vzdelanie v danom odbore,

– znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),

– flexibilita, kreativita,

– komunikatívnosť, zodpovednosť,

– príjemné vystupovanie,

– bezúhonnosť.

Úväzok: 1,0

Znalosti: – zákon č. 245/2008 Z. z. – Školský zákon

Stručná charakteristika: – Školský psychológ  pre primárne a nižšie stredné vzdelávanie

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formouna adresu:

e-mail: zsbrodno@ gmail.com

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov

podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania