Týždeň s anglickou lektorkou v ZŠ s MŠ Gaštanová

V týždni od 18.3. do 22.3.2019 navštívi Základnú školu s materskou školou Gaštanová v Žiline lektorka anglického jazyka Ciara Stanton pochádzajúca z UK.Počas tohto týždňa žiaci 4. ročníka absolvujú 10hodinový kurz Talk to talk, počas ktorého budú mať možnosť rozšíriť si svoje znalosti z anglického jazyka a komunikovať  s vyučujúcou, ktorej materinským jazykom je angličtina.  Po ukončení kurzu žiaci získajú certifikát o jeho absolvovaní.

Vedenie ZŠ s MŠ Gaštanová 56, Žilina


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania