2. ročník súťaže EINSTEIN TEEN pozná svojich víťazov

Už po druhýkrát sa v priestoroch ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí úspešne konala vedomostná súťaž v anglickom jazyku s názvom Einstein Teen pre 4. – 6. ročník základných škôl. Po absolvovaní školských kôl či výbere súťažiacich za jednotlivé školy, si 13. marca 2019 zmeralo svoje sily 21 žiakov zo siedmich prihlásených škôl.

Vedomostnú súťaž pripravilo a zorganizovalo Metodické oddelenie ANJ II v spolupráci s Oxford University Press a Mestským úradom v Žiline, odborom školstva. Ako napovedá už samotný názov inšpirovaný svetoznámym géniom, súťaž je určená žiakom, ktorí vedia o svete viac než len základ zo školských učebníc.

Súťažiaci sa museli boriť s otázkami z desiatich rozličných okruhov, do ktorých boli zaradené menej i viac náročné otázky. Otázky boli zostavené z týchto okruhov: Človek a príroda, Zvieratá a rastliny, Odievanie a móda, Ľudské telo, Starostlivosť o zdravie, Výživa a jedlo, Gramatika a lexika, Voľný čas, záľuby, vzory a ideály, Domov a bývanie, Krajiny, mestá a miesta, Multikultúrna spoločnosť, Rodina a spoločnosť, Vzdelávanie a práca.

Okrem aplikácie vedomostí a logického uvažovania niekedy tímy stavili na správny tip a možno pri nich stála i náhoda a šťastie. Pri práci s testami v programe ALF rozhodovali nielen už spomínané faktory, ale aj rýchlosť zadávania správnych odpovedí. Náročné bolo zároveň spolupracovať a komunikovať v tímoch zostavených z troch súťažiacich – zo 4., 5.  a 6. ročníka, predovšetkým, ak sa v niektorých tímoch stretli spoluhráči po prvý raz.

Súťaž je postavená na metóde CLIL, ktorá prepája poznatky z iných predmetov v anglickom jazyku. Nastáva tak situácia, kedy žiaci získavajú vedomosti z iného predmetu, ale zároveň sa učia a prakticky uplatňujú cudzí jazyk. Pri takejto forme výučby dochádza k rozvoju predovšetkým komunikačných schopností a zároveň k zmene v spôsobe uvažovania, kedy žiaci začínajú rozmýšľať v cudzom jazyku.

V kategórii 4. – 6. ročník obsadila 1. miesto ZŠ Lichardova, na 2. mieste sa umiestnila ZŠ Martinská a 3. miesto patrí Cirkevnej ZŠ R. Zaymusa. Výhercom gratulujeme.

VÝSLEDKY: kategória 4. – 6. ročník

  1. miesto: ZŠ Lichardova – Laura Albedinská (IV. C), Veronika Horváthová  (V.C), Timea Danajová  (VI.A)
  2. miesto:ZŠ Martinská – Richard Lehota (IV.A), Tomáš Matis (V. B), Viktória Ďurošková (VI. A)
  3. miesto: CZŠ R. Zaymusa – Mária Beniačová (IV.D), Natália Reynolds ( V. A),  Anastázia Urdová  (VI. A)

Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania