5. ročník súťaže EINSTEIN TEEN 7- 9 pozná už tiež svojich víťazov

Už po piatykrát  sa v priestoroch ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí úspešne konala vedomostná súťaž v anglickom jazyku s názvom Einstein Teen pre 7. – 9. ročník základných škôl. Po absolvovaní školských kôl či výbere súťažiacich za jednotlivé školy, si  28. marca 2019 zmeralo svoje sily 27 žiakov z deviatich prihlásených škôl.

Vedomostnú súťaž pripravilo a zorganizovalo Metodické oddelenie ANJ II v spolupráci s Oxford University Press a Mestským úradom v Žiline, odborom školstva. Ako napovedá už samotný názov inšpirovaný svetoznámym géniom, súťaž je určená žiakom, ktorí vedia o svete viac než len základ zo školských učebníc.

Súťažiaci sa museli boriť s otázkami z desiatich rozličných okruhov, do ktorých boli zaradené menej i viac náročné otázky. Otázky boli zostavené z týchto okruhov: Človek a príroda – Biológia, Kultúra a umenie, Gramatika a lexika anglického jazyka, Voľný čas, záľuby, vzory, ideály, literatúra, Odievanie a móda, Krajiny, mestá a miesta – Geografia, História, ICT, Žilina – moje mesto a Veda a matematika.

Okrem aplikácie vedomostí a logického uvažovania niekedy tímy stavili na správny tip a možno pri nich stála i náhoda a šťastie. Pri práci s testami v programe ALF rozhodovali nielen už spomínané faktory, ale aj rýchlosť zadávania správnych odpovedí. Náročné bolo zároveň spolupracovať a komunikovať v tímoch zostavených z troch súťažiacich – zo 7., 8.  a 9. ročníka, predovšetkým, ak sa v niektorých tímoch stretli spoluhráči po prvý raz.

Súťaž je postavená na metóde CLIL, ktorá prepája poznatky z iných predmetov v anglickom jazyku. Nastáva tak situácia, kedy žiaci získavajú vedomosti z iného predmetu, ale zároveň sa učia a prakticky uplatňujú cudzí jazyk. Pri takejto forme výučby dochádza k rozvoju predovšetkým komunikačných schopností a zároveň k zmene v spôsobe uvažovania, kedy žiaci začínajú rozmýšľať v cudzom jazyku.

V kategórii 7. – 9. ročník obsadila 1. miesto ZŠ s MŠ Školská, na 2. mieste sa umiestnila ZŠ Martinská a 3. miesto patrí Cirkevnej ZŠ R. Zaymusa. Výhercom gratulujeme.

VÝSLEDKY: kategória 7. – 9. ročník

  1. miesto: ZŠ s MŠ Školská – Šimon Hudec (VII. A), Jakub Randík  (VIII.A), Alex Šimalčík  (IX. B)
  2. miesto: ZŠ Martinská – Ema Dikošová (VII. B), Daniela Melišíková (VIII. B), Daniel Chochúľ (IX. B)
  3. miesto: CZŠ R. Zaymusa – Hana Kmeťová (VII. A), Tereza Hrkútová ( VIII. B),  Rebeka Ballayová (IX. B)

Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania