Anglický jazyk – Slovenský jazyk / Nemecký jazyk – Ruský jazyk

Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina – Závodie

prijme od školského roka 2019/2020 do pracovného pomeru učiteľov s aprobáciou:

1.Anglický jazyk – Slovenský jazyk

2.Nemecký jazyk – Ruský jazyk

Úväzok : 1,00  ( možný je aj čiastočný úväzok)

Základné požiadavky :

  • vysokoškolské vzdelanie – učiteľstvo
  • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet)
  • flexibilita, kreativity, komunikatívnosť, zodpovednosť
  • bezúhonnosť

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so  spracovaním osobných údajov (tlačivo umiestnené na stránke : www.zszavodie.sk – Tlačivá na stiahnutie ) zasielajte na emailovú adresu : skola@map.sk, písomnou formou na adresu : Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina alebo osobne doručte na sekretariát školy.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania