Deň Zeme v ZŠ s MŠ Gaštanová

24. apríl 2019 sa v našej škole bude niesť v znamení Dňa Zeme.  Tradičné vyučovanie nahradia rôzne zaujímavé aktivity, ktoré budú prebiehať  od 8,00 do 12,35 v areáli ZŠ s MŠ Gaštanová. Žiaci prídu oblečení v zelenom odeve a  v zmiešaných skupinách budú na jednotlivých stanovištiach plniť úlohy súvisiace s témou dňa. Za splnenie úloh budú hodnotení určitým počtom bodov. V  závere podujatia sa vyhodnotia a ocenia najúspešnejšie skupiny. Súčasťou aktivít bude  čistenie areálu školy a blízkeho okolia. Cieľom tejto akcie je  poukázať na niektoré ekologické problémy súčasnosti a vzbudiť  u žiakov záujem o ich riešenie.                  


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania