učiteľka

Od 2. septembra 2019 ponúkam pracovné miesto na pozíciu učiteľku MŠ v súlade s § 2 zákona č. 553/ 2003 Z. z.  na dobu určitú / zástup za MD a RD/ s predpokladom minimálne  na 3 roky.

Kvalifikačné predpoklady:

      °    Úplne stredné odborné vzdelanie /pedagogické: / učiteľstvo pre MŠ/  alebo

      °    Vysokoškolské vzdelanie minimálne prvého stupňa:  /predprimárne vzdelávanie/

Kontakt: PhDr. Tatiana Faglicová, riad. MŠ Nám. Janka Borodáča 7, Žilina


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania