Blokové vyučovanie „Rozkvet Žiliny na prelome 17. a 18. st.“ v ZŠ s MŠ Gaštanová

Dňa 3. 6. 2019 prebehne  v 5. ročníku našej školy blokové vyučovanie na tému Rozkvet Žiliny na prelome 17. a 18. storočia, do ktorého sa zapoja predmety geografia, dejepis, slovenský jazyk a literatúra, čiastočne budú participovať aj hudobná výchova, výtvarná výchova …

Uverejnené v Články

Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: slovenský jazyk – náboženská výchova

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: slovenský jazyk – náboženská výchova Predpokladaný termín nástupu 1.9.2019, na dobu určitú (do 31.1.2020) Úväzok: …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Materská škola, Čajakova 4A, Žilinaoznamuje voľné pracovné miesto:Pracovná pozícia: učiteľ pre predprimárne vzdelávanieÚväzok: plný – zástup počas MD a RDPredpokladaný termín nástupu: 26.08.2019Náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

ASISTENT UČITEĽA

Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina  hľadá ASISTENTA UČITEĽA na týždenný  úväzok 20 hodín priamej práce s deťmi. Termín nástupu : 2. septembra 2019 Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na asistenta učiteľa: – úplné stredné pedagogické …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Vedúca školskej jedálne

Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Vedúca školskej jedálne Predpokladaný termín nástupu 01.07.2019 Základné požiadavky: vzdelanie v zmysle platnej legislatívy,flexibilita, kreativita, zodpovednosť,organizačné …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Materská škola, Stavbárska 4, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy ) Predpokladaný termín nástupu 01.09.2019 Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z .z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Veselá angličtina

Veselá angličtina je nesúťažná prehliadka tvorivých  žiackych vystúpení, ktoré sa rodia na hodinách angličtiny v 1.- 4. roč. ZŠ. Konala sa dňa 3.5. 2019 v priestoroch ZŠ Lichardova už po piatykrát a túto milú akciu   zorganizovali členky MO ANJ I pri …

Uverejnené v Články

Desiaty ročník Shakespeare´s Day

Williama Shakespeara poznáme ako svetoznámeho dramatika a milovníka umenia. Okrem nestarnúcich diel môžeme nájsť jeho umelecký odkaz v podobe frazeologizmov aj v súčasnej reči. V jeho dielach hľadáme okrem zaujímavých príbehov a myšlienok aj krásu reči, krásu slova. S ňou […]

Uverejnené v Články

riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy Ferka Špániho, Martinská 19, 010 08 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania