ASISTENT UČITEĽA

Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina  hľadá

ASISTENTA UČITEĽA

na týždenný  úväzok 20 hodín priamej práce s deťmi.

Termín nástupu : 2. septembra 2019

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na asistenta učiteľa:

– úplné stredné pedagogické vzdelanie

alebo

  • prvý alebo druhý stupeň vysokoškolského  vzdelania, zameraného na pedagogiku

– kladný vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, spoľahlivosť

Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne v MŠ Trnavská alebo na telefónnom čísle: 041/ 525 3103

alebo 0911962570 u riaditeľky Materskej školy Mgr. Eleny Kubalovej


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania