Blokové vyučovanie „Rozkvet Žiliny na prelome 17. a 18. st.“ v ZŠ s MŠ Gaštanová

Dňa 3. 6. 2019 prebehne  v 5. ročníku našej školy blokové vyučovanie na tému Rozkvet Žiliny na prelome 17. a 18. storočia, do ktorého sa zapoja predmety geografia, dejepis, slovenský jazyk a literatúra, čiastočne budú participovať aj hudobná výchova, výtvarná výchova a technická výchova. Celé dopoludnie bude prebiehať netradičnou zážitkovou formou. Žiaci absolvujú rôzne zaujímavé aktivity, prostredníctvom ktorých sa aspoň na chvíľu prenesú do obdobia 17. a 18. storočia. Na geografii budú vytvárať mapu okolia Žiliny s popisom okolitých geografických celkov a štyrmi  významnými hradmi v okolí Žiliny. V rámci dejepisu si žiaci priblížia život obyvateľov Žiliny na prelome 17. a 18. st. a ich prácu /gombičkárov, tlačiarov, stolárov, sochárov/, pričom vytvoria vlastné výrobky  inšpirované tradičnými remeslami. Súčasťou tohto bloku bude aj príprava a ochutnávka tradičného jedla -demikátu. Posledná časť bude venovaná slovenskému jazyku a literatúre. Na úvod sa žiaci prostredníctvom prezentácií, ktoré si sami vytvorili, oboznámia so žánrom povesť, so slovenskými i regionálnymi autormi povestí  a priblížia si knihu povestí Zuzany Kuglerovej Kliatba kožušníkovej vdovy. Zaujímavou časťou bude dramatizácia rovnomennej povesti samotnými žiakmi. Na  záver si žiaci zasúťažia v literárnom kvíze, ktorý bude zároveň súbojom vedomostí a pozornosti všetkých zúčastnených tried.


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania