Desiaty ročník Shakespeare´s Day

Williama Shakespeara poznáme ako svetoznámeho dramatika a milovníka umenia. Okrem nestarnúcich diel môžeme nájsť jeho umelecký odkaz v podobe frazeologizmov aj v súčasnej reči. V jeho dielach hľadáme okrem zaujímavých príbehov a myšlienok aj krásu reči, krásu slova.
S ňou sme sa stretli na recitačnej mestskej  súťaži  Shakespeare’s Day, ktorá sa  uskutočnila  6. mája  2019. Štyridsať mladých odvážnych recitátorov z mestských škôl v Žiline  ukázalo svoje schopnosti a v nemalej konkurencii muselo prekonať trému, sústrediť sa na komplikované texty, zaujať porotu.

Na víťazných priečkach sa umiestnili:

Kategória 2.,3.,4. ročník poézia

 1. miesto: Patrik Majerčák, ZŠ Martinská
 2. miesto: Matúš Víglašský,  ZŠ s MŠ Školská
 3. miesto: Gréta Girmalová,  ZŠ Limbová

Kategória 2.,3.,4. ročník próza

 1. miesto: Laura Mešťanová, ZŠ V. Javorku
 2. miesto: Lucia Mičicová, CZŠ R. Zaymusa
 3. miesto: Alexandra Drusková, ZŠ s MŠ Gaštanová

Kategória 5.,6.,7. ročník poézia

 1. miesto: Nina Isteníková, SZŠ Oravská
 2. miesto: Ela Kuchyňová,  ZŠ Martinská
 3. miesto: Terézia Michalenková, ZŠ Karpatská

Kategória 5.,6.,7. ročník próza

 1. miesto: Dominika Obročníková, ZŠ Lichardova
 2. miesto: Natália Brašková, CZŠ R. Zaymusa
 3. miesto: Viktória Ďurošková, ZŠ Martinská

Kategória 8., 9. ročník poézia

 1. miesto: Adriana Burgerová, ZŠ Martinská
 2. miesto: Alexandra Masná, ZŠ s MŠ Gaštanová
 3. miesto: Nela Dlouhá, ZŠ s MŠ Školská

Kategória 8., 9.  ročník próza

 1. miesto: Tetyana Novak, ZŠ Javorku
 2. miesto: Silvia Zelinková, ZŠ Lichardova
 3. miesto: Vanesa Kuparová, ZŠ s MŠ Školská

Poďakovanie patrí členkám MO ANJ II za organizáciu súťaže. Poďakovanie patrí aj   Krajskej knižnici v Žiline oddeleniu Britského centra, kde  sme mali poskytnuté priestory a mohli sme súťažiť. Poďakovanie patrí aj vydavateľstvu Oxford Uninversity Press v zastúpení Petra Hučeka, lebo výhercovia dostali anglické čítanky z daného vydavateľstva. Poďakovanie patrí aj  Mestskému úradu, odboru školstva, pretože  sme mohli odmeniť ostatných  súťažiacich nádhernými cenami.

Výhercom blahoželáme a ďakujeme za pomoc a podporu pri organizácii. členky MO ANJ II pri MÚ v Žiline


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania