učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

Materská škola, Čajakova 4A, Žilina
oznamuje voľné pracovné miesto:
Pracovná pozícia: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie
Úväzok: plný – zástup počas MD a RD
Predpokladaný termín nástupu: 26.08.2019
Náplň práce: výchovno-vzdelávacia činnosť vykonávaná pedagogickým zamestnancom, ktorým je učiteľ pre predprimárne vzdelávanie (učiteľ materskej školy).

  • Základné požiadavky:
  • kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy,
  • zdravotná spôsobilosť,
  • bezúhonnosť,
  • osobnostné predpoklady.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je možné doručiť osobne, písomnou alebo elektronickou formou na adresu:
Materská škola
Čajakova 4A
010 01 Žilina
alebo na e-mail: cajakovams@gmail.com

Informácie: Materská škola, Čajakova 4A, 010 01 Žilina, cajakovams@gmil.com, 041/7634140, 0911509531

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Vybraní uchádzači budú oslovení.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania