Vedúca školskej jedálne

Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1, 010 08  Žilina
oznamuje voľné pracovné miesto:

Vedúca školskej jedálne

Predpokladaný termín nástupu 01.07.2019

Základné požiadavky:

  • vzdelanie v zmysle platnej legislatívy,
  • flexibilita, kreativita, zodpovednosť,
  • organizačné a komunikačné schopnosti
  • práca v kolektíve
  • práca s počítačom (internet, word, excel),
  • prax v odbore vítaná

Stručná charakteristika:
Zabezpečenie chodu školskej jedálne pre cca 650 stravníkov.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 14.06.2018  na adresu:
Základná škola s materskou školou
Ulica sv. Gorazda 1
010 08 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zsgorazda.sk

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov v zmysle zákona SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý najmä v § 19-30 upravuje práva dotknutej osoby v oblasti spracovania osobných údajov.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania