Veselá angličtina

Veselá angličtina je nesúťažná prehliadka tvorivých  žiackych vystúpení, ktoré sa rodia na hodinách angličtiny v 1.- 4. roč. ZŠ. Konala sa dňa 3.5. 2019 v priestoroch ZŠ Lichardova už po piatykrát a túto milú akciu   zorganizovali členky MO ANJ I pri OŠaM v Žiline.

Zo ZŠ Jarná vystúpili ako prví prváci. Takto sa vyjadrila pani učiteľka Mgr. Luboslava Gottwaldová: „ S prvákmi sme si pripravili vystúpenie k pesničke ´Five Little Monkeys´. Odmena veľkého potlesku od súťažiacich z iných škôl, diplom a krásna medaila je zážitok, ktorý ostane zapísaný v ich detských srdiečkach navždy. Ďakujeme , že sme mohli byť toho súčasťou.“ Z ich školy vystúpili aj starší žiaci a tiež nám zaspievali pesničku.

Domáci druháci zo ZŠ Lichardova vystúpili s divadielkom The Elves and Shoemaker. Mgr. Zuzana Fatrsíková povedala: „S divadielkom Škriatkovia a obuvník sme sa Veselej angličtiny zúčastnili prvýkrát. Deťom sa páčili hodiny ANJ, na ktorých sme divadielko nacvičovali. Veľmi sa tešili a zvládli to. Videli sme niečo nové, zaujímavé a veselé.

Žiaci zo ZŠ s MŠ Gaštanová nám predviedli celé pásmo animovaných pesničiek pod vedením pani učiteľky Mgr. Silvie Čanigovej, ktorá sa vyjadrila stručne: „ Akcia bola super. Dali sme to. Ďakujeme!“ Ich dynamické vystúpenie nacvičovala spolu so svojou kolegyňou Mgr. Máriou Tóthovou, ktorá nám bližšie vysvetlila: „Nakoľko na našej škole vyučujeme ANJ metódou Jolly Phonics, rozhodli sme sa niečo z toho tento rok ukázať. Naše vystúpenie sa volalo We like Jolly Phonics. Toto podujatie v našich žiakoch podporuje záujem a chuť učiť sa anglický jazyk a o to ide v tomto projekte predovšetkým.“

Prváci zo ZŠ Karpatská vystúpili s krátkym príbehom o sloníkovi a s pesničkou, do ktorej nás všetkých zapojili tlieskaním a dupaním. Mgr. Zuzana Oboňová nám napísala: „Deti učenie s malým Sloníkom veľmi baví, preto sme si vybrali divadielko o našom kamarátovi, ktoré s deťmi nacvičila kolegyňa Mgr. Janka Madliaková. Zabralo im to pár hodín práce, no vystúpenie stalo za to. Druhú časť – pieseň sme si vybrali, lebo mám veľmi “spevavú” triedu a decká pesnička chytila na prvé počutie a mňa tiež.“

Mgr. Zuzana Škorvánková zo ZŠ Martinská nacvičila divadielko Hansel and Gretel ( Janko a Marienka) a takto nám odkryla pozadie jej práce : „S deťmi nacvičím divadielko s pesničkami, ktoré predvedú kamarátom z iných škôl. Deti sa vždy veľmi tešia nielen na to, že oni ukážu, čo vedia, ale pozrú si aj iné výkony. Každé vystúpenie je krásne, jedinečné a nacvičené s láskou. Ďakujem mojej kolegyni Mgr. Renátke Závodskej, ktorá mi pomohla pri nácviku a mojim štvrtákom robila doprovod hraním na husliach.

ZŠ s MŠ Závodie si tento rok pod vedením Mgr. Gabriely Kubišovej nacvičili pieseň Football is my life. Pani učiteľka sa takto vyjadrila: „Najväčší problém bol porozumieť slovám piesne. Tak som text prefotila, žiaci si ho nalepili do zošita a postupne sme slová prekladali a učili sa text piesne. Deťom sa vystúpenie páčilo. Mali trochu trému, nakoľko ešte nevystupovali pred toľkými účastníkmi na pódiu. Aj pre mňa to bola nová skúsenosť a hlavne inšpirácia.“

Na záver vystúpili žiaci z CZŠ Romualda Zaymusa s krátkym divadielkom na motívy knižky zjednodušeného čítania Eddie’s Exercise ( Ediho cvičenie). Prezliekli sa za zvieratká a ukazovali, čo všetko dokážu. Mgr. Monika Miková prezradila: „Pôvodne som sa tento rok nechcela zúčastniť, ale keď som videla nadšenie tretiakov pre dramatizáciu tohto dielka a ich túžbu ísť vystupovať, nechala som sa nahovoriť a neľutujem.“

Nakoniec sa nám ešte patrí poďakovať vedeniu školy ZŠ Lichardova za poskytnutie priestorov, Mgr. Daniele Bytčánkovej, ktorá to všetko moderovala a svojou prítomnosťou nás potešila aj vedúca OŠaM pri Mú Žilina PaedDr.Viera Popluhárová. Žiaci dostali drobné ceny od nášho mesta, pin odznaky od sestry jednej pani učiteľky, cukríky a účastnícky diplom pre celú skupinu. Všetkým darcom  ďakujeme a tešíme sa na budúci ročník.

Mgr. Monika Miková


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania