učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11,  010 03 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )  Predpokladaný termín nástupu  01.09.2019 Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Pomocná kuchárka – úväzok 2 hodiny denne

Materská škola Cesta k vodojemu 386/4, Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Pomocná kuchárka  – úväzok  2 hodiny denne.  Termín nástupu – 2. 9. 2019 Základné požiadavky: – vyučená v odbore, alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti – …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Kuchárka v školskej jedálni

MATERSKÁ  ŠKOLA GEMERSKÁ 1772 , 010 08 ŽILINA oznamuje voľné pracovné miesto na: Pracovnú pozíciu :  Kuchárka v školskej jedálni Predpokladaný termín nástupu  2.09.2019. Základné požiadavky: stredné odborné vzdelanie-SOU- odbor kuchár –čašník, …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Anglický týždeň pre deviatakov sme opäť zopakovali

Od 10. 6. 2019 do 14. 6. 2019 sa žiaci deviatych ročníkov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí rozprávali  iba po anglicky. Zaujímavé hodiny  s využitím metódy CLIL viedli  traja lektori z Veľkej Británie – Ellie, Dewi a Chiara. …

Uverejnené v Články

riaditeľ/riaditeľka Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya, Dolný Val 12, 010 01 Žilina

Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania