Anglický týždeň pre deviatakov sme opäť zopakovali

Od 10. 6. 2019 do 14. 6. 2019 sa žiaci deviatych ročníkov ZŠ s MŠ Školská 49 v Žiline – Závodí rozprávali  iba po anglicky. Zaujímavé hodiny  s využitím metódy CLIL viedli  traja lektori z Veľkej Británie – Ellie, Dewi a Chiara. Lektori pochádzajú z  rôznych krajín, z Írska, Walesu a Anglicka, z rôznymi prízvukmi angličtiny, a tak si  žiaci mali možnosť vyskúšať im porozumieť. Deviatakom sa hodiny veľmi páčili, odniesli si množstvo poznatkov a zlepšili si komunikáciu. Lektori sa u nás cítili dobre. Pochvaľovali si dobrú úroveň detí v komunikácii, čo nás učiteľov anglického jazyka môže len potešiť.  Naopak učitelia si mohli vymeniť svoje skúsenosti so zahraničnými lektormi počas komunikácie s nimi, ale aj počas priamych hospitácii na ich hodinách.

Projekt bol realizovaný v spolupráci základnej školy s občianskym združením Podporme vzdelávanie v škole v Závodí a každoročne ho opakujeme pre žiakov deviateho ročníka.  


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania