Vychovávateľka v ŠKD

Základná škola, Martinská 20, 010 08 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozícia Vychovávateľka v ŠKD

Úväzok : 60 – 80 %

Predpokladaný termín nástupu : od 26.08.2019

Základné požiadavky :

zdravotná spôsobilosť,

bezúhonnosť.

Ďalšie informácie na : zrs@zsmartinska.sk 041/5252774

Žiadosti zasielajte v termíne do 19. augusta 2019 na e-mailovú adresu : zrs@zsmartinska.sk, písomnou formou na adresu: Základná škola, Martinská 20, 010 08 Žilina alebo osobne riaditeľke školy.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania