Aktivita nadnárodnej spolupráce v Bratislave pre strategické partnerstvá

V októbri som mala jedinečnú možnosť zúčastniť sa spolu so 46 učiteľmi základných, stredných a vysokých škôl z 19 krajín EÚ na aktivite nadnárodnej spolupráce v Bratislave pod názvom Building Partnerships for a Learner-Centred Approach. Trojdňové stretnutie, kde sa komunikovalo iba v anglickom jazyku, zorganizovala agentúra SAAIC. Spoločné stretnutie sa nieslo v pracovnej, ale na druhej strane pokojnej a priateľskej atmosfére. Predstavenie organizácie, predstavenie účastníkov konferencie a škôl, v mojom prípade ZŠ s MŠ Školská 49,  prednášky na hlavnú tému so zameraním na žiaka, ako pripraviť dobrý projekt pre strategické partnerstvá, praktické nápady už realizovaných projektov, pracovné workshopy, kde si koordinátori mohli vymeniť doterajšie skúsenosti a načerpať nové či inšpiratívny sociálny program pre účastníkov.  Samotné praktické riešenia pre vzniknuté partnerstvá boli pre mňa veľmi inšpirujúce a nápomocné. Na aktivite sa mi podarilo nadviazať spoluprácu s koordinátormi z Fínska, Holandska, Portugalska, Írska a Chorvátska, spolu s ktorými pripravujeme pre naše školy nový projekt.

Svoju účasť na danom podujatí považujem za veľmi dôležitú a teším sa na ďalšiu spoluprácu s partnermi v novej výzve pre Strategické partnerstvá 2020.

Mgr. Eva Kubová, ZŠ s MŠ Školská


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania