Čistili sme aj trasu na hrad Likavka

V rámci aktivít Turisticko-relaxačného krúžku  sa žiaci  na ZŠ s MŠ Školská spolu  so žiakmi na ZŠ Karpatská snažili o vyčistenie turistickej trasy na hrad Likavka v Ružomberku.  Žiaci spoznávali  prírodu, prečistili turistickú trasu  na hrad a prežili príjemný deň v prírode.  A tak sa učiteľkám, ktoré vedú krúžok na obidvoch školách Mgr. Eve Kubovej a Mgr. Miriame Brunckovej podarilo naplniť spoločný cieľ krúžkov – tráviť  viac voľného času v prírode a nie pri počítačoch.

Mgr. Eva Kubová, ZŠ s MŠ Školská a Mgr. Miriama Bruncková, ZŠ Karpatská – vedúce krúžkov


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania