riaditeľ/riaditeľka Centra voľného času, Kuzmányho 105, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona č. 552/2003 …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľ/učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia: Telesná výchova

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina prijme do pracovného pomeru na zástup RD: Učiteľ/učiteľka  pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia: Telesná výchova Predpokladaný termín nástupu: január 2020 Základné požiadavky: vzdelanie v zmysle …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

ASISTENT UČITEĽA

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, Žilina  hľadá ASISTENTA UČITEĽA na týždenný  úväzok 20 hodín priamej práce s deťmi. Termín nástupu : 1. januára 2020 Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na asistenta učiteľa: – úplné stredné …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

riaditeľka Materskej školy, Puškinova 3A, 010 01 Žilina

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VÝBEROVÉHO KONANIA Mesto Žilina na základe ustanovenia § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovenia § 5 zákona […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania