Učiteľ/učiteľka pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia: Biológia – Geografia

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina prijme do pracovného pomeru na zástup dlhodobej PN: Učiteľ/učiteľka  pre nižšie stredné vzdelávanie, aprobácia: Biológia – Geografia Predpokladaný termín nástupu: február 2020 Základné požiadavky: vzdelanie …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Hlavná kuchárka – zástup PN

Materská škola Cesta k vodojemu 386/4, Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Hlavná  kuchárka – zástup PN  Termín nástupu – 3. 2. 2020 Základné požiadavky: – vyučená v odbore, alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti – flexibilita – …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Hlavná kuchárka

Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina hľadá do školskej kuchyne  hlavnú kuchárku  od 1. februára 2020 Náplň (druh) práce Zabezpečenie prevádzky zvereného úseku prevádzkovej jednotky, vybavovanie objednávok. Hlavná kuchárka je poverená riadením pracovníkov prevádzkovej …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie – zástup PN

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie – zástup PN Predpokladaný termín nástupu: ihneď Základné požiadavky: – vysokoškolské vzdelanie, učiteľstvo pre 1. stupeň …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania