Učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie – zástup PN

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto:

Učiteľ/ka pre primárne vzdelávanie – zástup PN

Predpokladaný termín nástupu: ihneď

Základné požiadavky:

– vysokoškolské vzdelanie, učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

– znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),

– flexibilita, kreativita,

– komunikatívnosť, zodpovednosť,

– príjemné vystupovanie,

– bezúhonnosť.

Znalosti:

– zákon č. 138/2019 Z. z.

Stručná charakteristika:

Učiteľstvo pre primárne vzdelávanie

Platové podmienky: – v súlade s § 7 ods. 4 a 5 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou na adresu:

na e-mail: zsbrodno@ gmail.com

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania