Učiteľ/učiteľka pre sekundárne vzdelávanie – zástup za materskú dovolenku

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina

Prijme do pracovného pomeru:

Učiteľ/učiteľka pre sekundárne vzdelávanie – zástup za materskú dovolenku

Predpokladaný termín nástupu 2. marec 2020

Základné požiadavky:

  • vysokoškolské vzdelanie, kombinácia Biológia – Geografia – Informatika
  • flexibilita,
  • komunikatívnosť, zodpovednosť,
  • príjemné vystupovanie,
  • bezúhonnosť.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 24.02. 2020 na adresu:

                                                                Základná škola

                                                                Lichardova 24

                                                                010 01 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zslichardova.sk

 K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania