Angličtina znela v divadelnej rozprávke

Už tretíkrát žiaci zo  ZŠ s MŠ Školská 49 prijali ponuku Divadelného centra. Toto profesionálne neštátne divadlo z Martina  sa venuje najmä divadelnej tvorbe pre deti a mladých divákov a diváčky. V podtitule má toto centrum uvedené: „Divadlo, ktoré si vás nájde“.

Je to veľmi výstižné pomenovanie, lebo si naozaj našlo vďačných divákov, ktorí s nadšením prijali ich predstavenie SILLY BEAR.  Bola to činoherná anglicko-slovenská rozprávka s pesničkami.

Rozprávka o lenivom medveďovi, šikovnom sedliakovi a prefíkanej líške vychádza z jednoduchej anekdoty, kde hlúpučký medveď a šikovný sedliak spolu každoročne hospodária. Samozrejme vyhrá ten múdrejší a prefíkanejší. I keď medveď neoplýval rozumom, získal si sympatie našich detských divákov. V závere si aj naši najmladší žiaci opakovali repliky z predstavenia.

Predstavenie bolo vtipné, mladí herci boli talentovaní. Dej sprevádzali anglicko-slovenské pesničky.  Zrozumiteľné bolo aj pre tých najmenších divákov a diváčky z tretích ročníkov.

Divadelné výstupy sa veľmi vhodne kombinovali so slovenským jazykom. Aby sa deti mohli sústrediť na dej rozprávky, pripravili sme my pedagógovia zábavnou formou slovnú zásobu k predstaveniu. Deti sa tešili aj na cvičenia po predstavení.

Súhlasíme s cieľom, ktorý si divadlo vytýčilo a bezpochyby sa podaril.  

„Naším cieľom je ľahkou, hravou formou a pomocou veselých pesničiek rozvíjať jazykové schopnosti detí, obohatiť hodiny anglického jazyka a zároveň ponúknuť deťom jedinečný umelecký zážitok z divadelnej rozprávky v cudzom jazyku.”

                                                                                                                                       Mgr. Viera Bučková


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania