Upratovačka priestorov školy

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na:

Pracovná pozícia : Upratovačka priestorov školy

Úväzok : plný pracovný úväzok

Predpokladaný termín nástupu : dohodou

Základné požiadavky :

zdravotná spôsobilosť,

bezúhonnosť.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 20.03.2020 na adresu:                 Základná škola

                                                                Karpatská 8063/11

                                                                010 08 Žilina

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania