Kuchárku/kuchára do školskej jedálne

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina prijme do pracovného pomeru Kuchárku/kuchára do školskej jedálne Predpokladaný termín nástupu: august 2020 Základné požiadavky: vyučená v odbore, alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti flexibilita komunikatívnosť …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Upratovačka MŠ

MATERSKÁ  ŠKOLA GEMERSKÁ 1772 ,  ŽILINA oznamuje voľné pracovné miesto na:     Pracovnú pozíciu :   Upratovačka MŠ   Predpokladaný termín nástupu  2.07.2020   Pracovný pomer :  na dobu určitú ,   Úväzok  :  1 celý  , prípadne …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľ pre predprimárne vzdelávanie

MATERSKÁ  ŠKOLA GEMERSKÁ 1772 ,  ŽILINA oznamuje voľné pracovné miesto na: Pracovnú pozíciu :   Učiteľ pre predprimárne  vzdelávanie Predpokladaný termín nástupu :  24.08. 2020 Pracovný pomer   : na dobu určitú ( počas MD )   Platové podmienky : zaradenie …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11,  010 03 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy ) Predpokladaný termín nástupu  01.09.2020 Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z .z. ktorou …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

UČITEĽ/KA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY

Riaditeľka Základnej umeleckej školy Ladislava Árvaya informuje o voľných pracovných pozíciách UČITEĽ/KA ZÁKLADNEJ UMELECKEJ ŠKOLY (HUDOBNÝ ODBOR – SPEV, HRA NA SAXOFÓNE, HRA NA AKORDEÓNE, HRA NA GITARE, HRA NA KEYBOARDE) s nástupom od 01. 09. 2020   Kvalifikačné …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: slovenský jazyk – dejepis

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Učiteľ/ka pre nižšie stredné vzdelávanie: slovenský jazyk – dejepis Predpokladaný termín nástupu 1.9.2020, na dobu určitú (zástup MD) Úväzok: 1,00 Požadované …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania