Kuchárku/kuchára do školskej jedálne

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina

prijme do pracovného pomeru

Kuchárku/kuchára do školskej jedálne

Predpokladaný termín nástupu: august 2020

Základné požiadavky:

  • vyučená v odbore, alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti
  • flexibilita
  • komunikatívnosť
  • zodpovednosť

 

Platové podmienky: – v súlade s platnou legislatívou.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou do 19.06.2020 na adresu:

                                                                Základná škola

                                                                Karpatská 8063/11

                                                                010 08 Žilina

 

alebo na e-mail: riaditel@zskarza.edu.sk

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov pre potreby výberového pohovoru v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania