Upratovačka MŠ

MATERSKÁ  ŠKOLA GEMERSKÁ 1772 ,  ŽILINA

oznamuje voľné pracovné miesto na:

 

 

Pracovnú pozíciu :   Upratovačka MŠ

 

Predpokladaný termín nástupu  2.07.2020

 

Pracovný pomerna dobu určitú ,

 

Úväzok  :  1 celý  , prípadne  aj  ½  úväzku

 

Pracovný čas : pri plnom pracovnom úväzku od 7.00 hod. – 15.00 hod.

pri ½ úväzku    od  12,30 hod. do 16.30 hod.  

 

Základné požiadavky:

  • vzdelanie – základné, prípadne stredné
  • svedomitosť,
  • pracovitosť,
  • manuálna zručnosť
  • zodpovednosť,
  • schopnosť samostatnej aj tímovej práce
  • pozitívny prístup k deťom
  • dôslednosť
  • zdravotná spôsobilosť

Stručná charakteristika pracovnej činnosti :

–    upratovacie práce priestorov interiéru školy – triedy, schodištia, šatne, chodby,

umyvárne,  kancelárie  na báze denného , týždenného ,mesačného

a veľkého  upratovania

–    výkon hygieny a dezinfekcie prostredia  , sanitárne práce,

–    ďalšie pracovné činnosti v rámci náplne práce

–    upratovacie práce vo vonkajšom areáli školskej záhrady –úprava chodníkov, záhrady,

trávnikov , pieskovísk.

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné zaslať  ( poštou , prípadne e-mailovou  poštou ) v termíne do 30.06.2020   na adresu:         Materská škola 

                                                                                  Gemerská 1772

                                                                                  010 08 Žilina

 e-mailová adresa : msgemerska@mail.t-com.sk

 prípadné ďalšie  informácie na číslo tel:  0903525205

 

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

 

 

Jana Krajčušková

riaditeľka MŠ


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania