UPRATOVAČKA – dlhodobý zástup PN

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozícia : UPRATOVAČKA – dlhodobý zástup PN

úväzok : 1,0
Predpokladaný termín nástup : 1.8.2020

Základné požiadavky : minimálne základné vzdelanie, bezúhonnosť, spoľahlivosť.

Ďalšie informácie na : msakmeta@stonline.sk, 041/56 22 432

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte v termíne do 24.júla 2020 na e-mailovú adresu : msakmeta@stonline.sk, písomnou formou na adresu: Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina alebo osobne riaditeľke školy.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania