Pedagogický asistent – projekt V ZŠ Lichardova úspešnejší a Vychovávateľka v školskom klube detí

Základná škola, Lichardova 24, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto na:

 1. Pedagogický asistent – projekt V ZŠ Lichardova úspešnejší

Predpokladaný termín nástupu 1.9.2020.

Základné požiadavky:

 • pedagogické stredoškolské vzdelanie
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • flexibilita, kreativita,
 • komunikatívnosť, zodpovednosť,
 • príjemné vystupovanie,
 • bezúhonnosť.

Znalosti: Zákon č. 245/2008 Z. z. – Školský zákon

Stručná charakteristika: Asistent učiteľa pre primárne aj sekundárne vzdelávanie.

 

 1. Vychovávateľka v školskom klube detí

Predpokladaný termín nástupu 1.9.2020.

Základné požiadavky:

 • stredoškolské pedagogické vzdelanie
 • znalosť práce s PC (Word, Excel, internet),
 • komunikatívnosť, zodpovednosť, kreativita,
 • príjemné vystupovanie, bezúhonnosť
 • znalosť školského zákona – Zákon č. 245/2008 Z. z.

Stručná charakteristika:

Vychovávateľstvo.

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom, u pedagógov výpisom z registra trestov je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou  do 19.8.2020  na adresu:

                                                                Základná škola

                                                                Lichardova 24

                                                                010 01 Žilina

 

alebo na e-mail: riaditel@ zslichardova.sk

 

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania