UPRATOVAČKA

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

Pracovná pozícia :

UPRATOVAČKA

úväzok : 0,27 /10 hodín týždenne

Predpokladaný termín nástup : 01.08.2020

Základné požiadavky: minimálne základné vzdelanie, bezúhonnosť, spoľahlivosť.

Ďalšie informácie na :

0904 526 999

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte v termíne do 20.07.2020

na e-mailovú adresu : skolkazastranie@gmail.com,

písomnou formou na adresu:

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11,010 03 Žilina

alebo osobne riaditeľke materskej školy.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania