ASISTENT UČITEĽA

Riaditeľka MŠ Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina vypisuje konkurz na pracovné miesto  ASISTENT  UČITEĽA na plný úväzok na školský rok 2020/2021. Predpokladaný nástup : september 2020 Kvalifikačné predpoklady ( Vyhláška  MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Vychovávateľka v ŠKD – skrátený úväzok (0,70)

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Vychovávateľka v ŠKD  – skrátený úväzok (0,70)   Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2020 Základné požiadavky: – kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

PEDAGOGICKÝ ASISTENT a SOCIÁLNY PEDAGÓG

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: PEDAGOGICKÝ ASISTENT (pedagogický zamestnanec) –  2 pracovné miesta, SOCIÁLNY PEDAGÓG (odborný zamestnanec), člen inkluzívneho tímu – 1 pracovné miesto.  Druh pracovného pomeru: plný …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Pedagogický asistent pre MŠ

Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Pedagogický asistent pre MŠ Predpokladaný termín nástupu: september 2020 Základné požiadavky: stredoškolské vzdelanie pre predprimárne vzdelávanie alebo vyššie vzdelanie, …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Školský špeciálny pedagóg

Základná škola s materskou školou, Školská 49, 010 04 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto: Školský špeciálny pedagóg  Predpokladaný termín nástupu: september 2020 Základné požiadavky: vysokoškolské vzdelanie, splnenie kvalifikačných predpokladov a kritérií …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania