ASISTENT UČITEĽA

Riaditeľka MŠ Trnavská 2993/21, 010 08 Žilina vypisuje konkurz na pracovné miesto  ASISTENT  UČITEĽA

na plný úväzok na školský rok 2020/2021. Predpokladaný nástup : september 2020

Kvalifikačné predpoklady ( Vyhláška  MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ) :

– úplné stredné pedagogické vzdelanie

alebo

– Prvý alebo druhý stupeň vysokoškolského vzdelania zameraného na predškolskú pedagogiku

  • Bezúhonnosť
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Flexibilita
  • Kreativita
  • Komunikatívnosť
  • Zodpovednosť
  • Kladný vzťah k deťom
  • Znalosť práce s počítačom – Word, Exel, Internet

 

Žiadosti so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov možno posielať elektronickou formou na email trnavskams@gmail.com, alebo priniesť osobne do MŠ Trnavská 2993/21 v Žiline.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania