Vychovávateľka v ŠKD – skrátený úväzok (0,70)

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto:

Vychovávateľka v ŠKD  – skrátený úväzok (0,70)

 

Predpokladaný termín nástupu: 1.9.2020

Základné požiadavky:

– kvalifikačné predpoklady v zmysle platnej legislatívy

– znalosť práce s PC

– flexibilita, kreativita,

– komunikatívnosť, zodpovednosť,

– príjemné vystupovanie,

– bezúhonnosť.

 

Platové podmienky: – v súlade so zákonom č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť elektronickou formou na adresu:

zsbrodno@ gmail.com do 28.8.2020 do12:00.

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania