ASISTENT UČITEĽA

Riaditeľka MŠ Rybné námestie 1/1, Žilina 010 01 Žilina  vypisuje konkurz na pracovné miesto  ASISTENT  UČITEĽA na plný úväzok na školský rok 2020/2021. Predpokladaný nástup : október 2020 Kvalifikačné predpoklady ( Vyhláška  MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

PEDAGOGICKÝ ASISTENT na znížený úväzok

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: PEDAGOGICKÝ ASISTENT na znížený úväzok Predpokladaný nástup : september 2020 Základné požiadavky: Kvalifikačné predpoklady: Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 1/2020 …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

UČITEĽKA PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE – zástup PN

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto   Pracovná pozícia : UČITEĽKA PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE –  zástup PN Úväzok : 1,0 Predpokladaný termín nástupu :  IHNEĎ Základné požiadavky : kvalifikačné predpoklady v zmysle …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania