ASISTENT UČITEĽA

Riaditeľka MŠ Rybné námestie 1/1, Žilina 010 01 Žilina  vypisuje konkurz na pracovné miesto  ASISTENT  UČITEĽA

na plný úväzok na školský rok 2020/2021. Predpokladaný nástup : október 2020

Kvalifikačné predpoklady ( Vyhláška  MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch ) : úplné stredné pedagogické vzdelanie, prvý alebo druhý stupeň vysokoškolského vzdelania zameraného na predškolskú elementárnu pedagogiku

  • Bezúhonnosť
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Flexibilita
  • Kreativita
  • Komunikatívnosť
  • Zodpovednosť
  • Kladný vzťah k deťom
  • Znalosť práce s počítačom – Word, Exel, Internet

 

Žiadosti so životopisom a súhlasom so spracovaním osobných údajov možno posielať elektronickou formou : ms.mojsovalucka@azet.sk, alebo priniesť osobne do MŠ  MŠ Rybné námestie 1/1, Žilina 010 01 Žilina .


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania