Termokamerou k bezpečnej kontrole

Školský rok na ZŠ, Lichardova 24 sme otvorili 2.9.2020 v zmysle navrhovaných opatrení MŠVVaŠ. Vďaka rodičovi Ing. Miroslavovi Bariakovi, PhD, konateľovi firmy DNArisk, s.r.o, ktorá nám zapožičala systém na meranie teploty žiakov i zamestnancov, máme ľahšiu situáciu pri  každodennom vstupe do budovy školy. Nemusíme merať teplotu teplomermi, urobí to za nás termokamera a tým sme viac chránení pred negatívnymi vplyvmi koronavírusu. Verím, že spoločnými silami túto mimoriadnu situáciu zvládneme.

Mgr. Pavlovičová Ida, riaditeľka školy


Uverejnené v Články
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania