učiteľ pre primárne vzdelávanie

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto:

Pracovná pozícia: učiteľ pre primárne vzdelávanie

Úväzok: plný

Predpokladaný termín nástupu: 8. január 2021

Základné požiadavky:

– vysokoškolské vzdelanie, učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ

– znalosť práce s PC (Word, Excel, Powerpoint, internet, Edupage, interaktívna tabuľa),

– flexibilita, kreativita,

– komunikatívnosť, zodpovednosť,

– príjemné vystupovanie,

– bezúhonnosť

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou alebo elektronickou formou

do 2.12.2020 na adresu: Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina

alebo na e-mail do 2.12.2020 do 14:00 : riaditel@zsjavorku.sk

0910 912 122 – Riaditeľka školy

Z dôvodu spracovania žiadosti je potrebné uviesť Váš súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z.

Vybraní uchádzači budú oslovení.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania