Vedúca školskej jedálne

Základná škola s materskou školou,  Brodňanská 110/17, 010 14 Žilina

oznamuje voľné pracovné miesto:

Vedúca školskej jedálne

Predpokladaný termín nástupu: 1.1.2021

Základné požiadavky:

  • Stredoškolské vzdelanie s maturitou v oblasti stravovania,
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon práce,
  • prax v školstve vítaná,
  • znalosť legislatívy, normovania a HCCP,
  • organizačné schopnosti,
  • komunikatívnosť, flexibilita, spoľahlivosť – schopnosť pracovať samostatne a zároveň riadiť prácu ostatných.

Platové podmienky: – v súlade s platnou legislatívou.

 

Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom je nutné doručiť písomnou, alebo elektronickou formou na adresu:
Základná škola s materskou školou
Brodňanská 110/17
010 14 Žilina
e-mail: zsbrodno@ gmail.com do 30.11.2020

 

K žiadosti je potrebné pripojiť písomný súhlas uchádzača so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súhlas so spracovaním osobných údajov je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu skončí ukončením výberového pohovoru. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané, skartované.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania