Vedúcu školskej jedálne

Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina hľadá do školskej kuchyne

Vedúcu školskej jedálne

Úväzok: 1,0 ( plný úväzok) na dobu určitú – zástup za MD

Termín nástupu 6.12.2020

Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky :

– Stredoškolské vzdelanie s maturitou v oblasti stravovania

– osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon takejto práce

– vítaná prax v školstve

– znalosť legislatívy, normovanie a HCCP

– organizačné schopnosti

– komunikatívnosť, flexibilita, spoľahlivosť – schopnosť pracovať samostatne a zároveň riadiť prácu ostatných

 

Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne v MŠ Trnavská alebo na e-mailovej adrese :

trnavskams@gmail.com

alebo na telefónnom čísle  0911962570 u riaditeľky Materskej školy

Mgr. Eleny Kubalovej


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania