pomocná kuchárka do školskej jedálne

Základná škola, V. Javorku 32, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto, ktoré bude obsadené výberovým pohovorom: Pracovná pozícia:      pomocná kuchárka do školskej jedálne Predpokladaný termín nástupu: 1. október 2021 Základné požiadavky: Prax v obore …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Hlavná kuchárka

Materská škola , Kultúrna ulica 284/11, Žilina Príjmeme hlavnú kuchárku na zástup počas PN, do prevádzky školskej jedálne  v Materskej škole, Kultúrna ulica 284/11, Žilina v prímestskej časi  Zástranie od 11.10.2021 na 1 až 2 mesiace.  Požadujeme: -skúsenosť v obore -samostatné […]

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Vedúca školskej jedálne pre MŠ

Materská škola, Nám. Janka Borodáča 6, 01008 Žilina S nástupom od 01.11.2021 hľadá pracovnú silu na pozíciu – Vedúca školskej jedálne pre MŠ Rozsah úväzku: 0,54 Požadovaná kvalifikácia: úplne stredné odborné vzdelanie v odbore spoločné stravovanie, alebo úplne stredné …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

UČITEĽKA PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto Pracovná pozícia : UČITEĽKA PRE PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE –  dlhodobý zástup PN Úväzok : 1,0 Predpokladaný termín nástupu :  IHNEĎ Základné požiadavky : kvalifikačné predpoklady v zmysle …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

THP zamestnanca v ZŠ, úväzok 0,5

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: THP zamestnanca v ZŠ, úväzok 0,5 Predpokladaný termín nástupu dohodou Požadované doklady a kvalifikačné predpoklady: písomná žiadosť ÚSO práca s PC Platové …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Upratovačka ZŠ, úväzok 1,0

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu: Upratovačka ZŠ, úväzok 1,0 Predpokladaný termín nástupu dohodou Požadované doklady: písomná žiadosť Základná mzda: 680,00 €/mesiac brutto Žiadosti …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

PEDAGOGICKÝ  ASISTENT – národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“

Organizácia : Materská škola, Kultúrna ulica 284/11 , 010 03 Žilina Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto Pracovná pozícia : PEDAGOGICKÝ  ASISTENT – národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ Úväzok …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Školský psychológ

Základná škola, Karpatská 8063/11, 010 08  Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu, na zástup PN a RD: Školský psychológ Predpokladaný termín nástupu september 2021, dohodou. Základné požiadavky: kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11,  010 03 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto na: učiteľ pre predprimárne vzdelávanie ( učiteľ materskej školy )  Predpokladaný termín nástupu  01.09.2021 Kvalifikačné predpoklady: v zmysle Vyhlášky MŠ SR č.437/2009 Z .z. ktorou …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania

Vychovávateľ/ka v ŠKD

Základná škola s materskou školou Brodňanská 110/17, Žilina Oznamuje voľné pracovné miesto na pozíciu: Vychovávateľ/ka v ŠKD Predpokladaný termín nástupu:  25.8.2021 Kvalifikačné požiadavky: V zmysle zákona MŠ SR č.138/2019 Z.z., o pedagogických zamestnancoch a odborných …

Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania