VEDÚCA ŠKOLSKEJ JEDÁLNE

Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto

 

Pracovná pozíciaVEDÚCA  ŠKOLSKEJ  JEDÁLNE
Úväzok : 0,54
Termín nástupu01. 02. 2021

Základné požiadavky :

vzdelanie – ukončené úplne stredné odborné vzdelanie alebo stredné odborné vzdelanie s maturitou v oblasti spoločného stravovania,

zdravotná spôsobilosť na prácu v zariadení školského stravovania,

bezúhonnosť podľa §3 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z.,

schopnosti a zručnosti – riadiace a organizačné schopnosti, práca s PC,

osobnostné predpoklady – samostatnosť, zodpovednosť, flexibilita

Ďalšie informácie na : msakmetaza@msakmetaza.sk, 0910 771 153

Žiadosť spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu : msakmetaza@msakmetaza.sk, písomnou formou na adresu: Materská škola, Andreja Kmeťa 15, 010 01 Žilina alebo osobne riaditeľke školy – do 20.01.2021.

 


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania