Učiteľka

Materská škola, Trnavská 2993/21, Žilina
hľadá UČITEĽKU na plný úväzok
Pracovný pomer : na dobu určitú – zástup za materskú dovolenku
Termín nástupu : od 16.4.2021
Požadované kvalifikačné predpoklady a požiadavky na učiteľku MŠ:
– úplné stredné pedagogické vzdelanie alebo
– Prvý alebo druhý stupeň vysokoškolského vzdelania, zameraného na predškolskú
pedagogiku
– kladný vzťah k deťom, komunikatívnosť, flexibilita, spoľahlivosť
Záujemcovia môžu posielať žiadosti na e-mailovú adresu MŠ : trnavskams@gmail.com, do
02.04.2021


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania