upratovačka

Materská škola, Kultúrna ulica 284/11, 010 03 Žilina oznamuje voľné pracovné miesto
Pracovná pozícia :
UPRATOVAČKA
úväzok : 0,27 /10 hodín týždenne
Predpokladaný termín nástup : ihneď
Základné požiadavky: minimálne základné vzdelanie, bezúhonnosť, spoľahlivosť.
Ďalšie informácie na :
0904 526 999
Žiadosti spolu so štruktúrovaným životopisom a vyplneným tlačivom Súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte v termíne do 09.03.2021
na e-mailovú adresu : skolkazastranie@gmail.com,
písomnou formou na adresu:
Materská škola, Kultúrna ulica 284/11,010 03 Žilina
alebo osobne riaditeľke materskej školy.


Uverejnené v Voľné miesta a výberové konania
Najnovšie články
Voľné miesta a výberové konania